მომავლის სკოლა

 

მის :      პეტრე ქავთარაძის 21

ტელ :    223 31 99 ; 593 39 05 16;

ელ-ფოსტა :  office@st.edu.ge;

ვებ გვერდიwww.st.edu.ge;

ვიდეო ბმული:

ვებ გ

ვერდი :

 

 

ომავლის სკოლა” ბავშვის განათლებისა და აღზრდის პიროვნებად მისი ჩამოყალიბების პროცესში მაქსიმალურად ითვალისწინებს მოზარდის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს და თავის მთავარ ამოცანად მოიაზრებს ამ შესაძლებლობების სრულად გამოვლენას. ”მომავლის სკოლის” მიზნების წარმატებით განხორციელების ერთ-ერთი წინაპირობაა მხოლოდ მომავლის სკოლებისთვის შედგენილი და აპრობირებული ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელოები. ეს სახელმძღვანელოები ამცირებენ მასწავლებლის როლს სასწავლო პროცესში და ზრდიან მოზარდის შემოქმედებით აქტივობას. წიგნთან ბავშვის დამოუკიდებელი მუშაობის ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარების პროცესის შედეგიანობის პირობას ქმნის სახელმძღვანელოს (PACE) შედგენის პრინციპი-ასათვისებელი მასალის განსაზღვრა ბავშვის ასაკობრივი ინტერესების მიხედვით და მათი მიწოდება ბავშვის ასაკის შესაბამისი ლექსიკით. სკოლის მიზანია განუვითაროს მოსწავლეს გეგმაზომიერი მუშაობის ჩვევა. სასწავლო პროცესში გამოყენებულია ე.წ. მიზნის ბარათი (Goal Card), რის მიხედვითაც მოსწავლე საზღვრავს სამუშაოს დღიურ მოცულობას მასწავლებლის დახმარებით. პროგრამა ACE “School of Tomorrow” მიზანდასახულად ნერგავს პარტნიორულ ურთიერთობას მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. ეს ურთიერთობა იქმნება მოსწავლის პიროვნული მოთხოვნილების მაქსიმალურად გათვალისწინებით და უვითარებს მას ზნეობრივი ფასეულობების შეგნებული პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობას. სკოლის უპირველესი მიზანია მოსწავლის მოქალაქეობრივი აზროვნების ჩამოყალიბება.

სკოლის იმფრასტრუქტურა

სააქტო დარბაზი

საცურაო აუზი

საბუნეისმეტყველო  საგნების  ლაბორატორია

კომპიუტერული კლასები

ბიბლიოთეკა

ელექტრნული ჯურნალი

სკოლის ბუფეტი

მედპუნქტი

გათბობის სისტემა

ადაპტირებული   მერხები

უსაფრთხოება

gallery/untitledыыф2

საბაზო საფეხური (VII-IX კლასები)

საშუალო საფეხური (X-XII კლასები)

ღობე

gallery/+
gallery/+
gallery/+

სწავლების საფეხურები

დარაჯი დაცვის პოლიცია

სათვალთვალო კამერები

მანდატური

მანდატური
მანდატური
მანდატური

სწავლების ძირითადი ენა

გახანგრძლივებული სწავლება

მასწავლებელთა რაოდენობა

ინკლუზიური სწავლება

ორცვლიანი სწავლება

სპორტული წრეები

არტ წრეები

შემეცნებითი და პროფესიული წრეები

მოსწავლეთა რაოდენობა

უცხო ენების სწავლება

სწავლის წლიური ღირებულება

I კლასი                                                                                                                  4000

II კლასი                                                                                                                 4000

III კლასი                                                                                                                 4000

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

VII  კლასი

VIII კლასი

IX კლასი

X კლასი

XI კლასი

XII კლასი

კვება

ტრანსპორტირება

                  ჩვეულებრივი სწავლება

 

55

350

ქართული

gallery/+
gallery/+
gallery/+
gallery/+
gallery/+
gallery/+
gallery/ьштгы
საშუალო სკოლა კანდიდი
gallery/shida 1
gallery/shida4
gallery/shida 3
gallery/shida 5
gallery/shida 2
gallery/shida 2
gallery/shida 2
gallery/shida 2
gallery/shida 2
gallery/shida 2
gallery/+
Отзывы для сайта Cackle
მომავლის სკოლა
მომავლის სკოლა
gallery/+

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

gallery/+
gallery/+
gallery/ьштгы

ორცვლიანი სწავლება

gallery/+

დაწყებითი საფეხური (I-VI კლასები)

სასწავლო პროცესი

დამატებითი სერვისები

მომავლის სკოლა
საშუალო სკოლა კანდიდი
საშუალო სკოლა კანდიდი
საშუალო სკოლა კანდიდი
საშუალო სკოლა კანდიდი
საშუალო სკოლა კანდიდი
საშუალო სკოლა კანდიდი
საშუალო სკოლა კანდიდი

სურათები  დროებით  ხელმიუწვდომელია

gallery/+
gallery/ьштгы
gallery/ьштгы
www.000webhost.com